copyright

Copyright

Het zonder onze toestemming overnemen van artikelen of delen daarvan levert schending van het copyright / auteursrecht op.

Toelichting:

Waarom moet ik toestemming vragen.

Nog afgezien van wetten probeert Je ei Kwijt via deze weg te voorkomen dat andere websites gebruik maken van "gestolen" inhoud. Het zou te gemakkelijk zijn om op die manier een website te maken.

Hoe moet ik toestemming vragen.

We willen je de mogelijkheid bieden om iets over te nemen. Deze mogelijkheid is niet alleen de enige die (ook wettelijk) is toegestaan, hij zorgt ook dat je op een legale manier bezigt bent. Informeer ons, via het contact formulier , welk artikel je wilt overnemen. Na toestemming (via email) mag de inhoud van het artikel overgenomen worden. Voorwaarden is dat de (eventuele) foto's niet aangepast worden (het watermerk www.jeeikwijt.nl op de foto dient intakt te blijven)

Via backups en archivering wordt de inhoud van www.jeeikwijt.nl bewaard, ten bewijze van de authenticiteit van de pagina's en op de site aanwezige, door het copyright / auteursrecht beschermde artikelen. Schending van het copyright / auteursrecht is strafbaar en kan leiden tot vervolging en/of schadeclaims bij de burgerlijke rechter.

      
TerugTerug

Aanmelden voor de knutsel nieuwsbrief